Гайсинська територіальна громада

Вінницька область, Гайсинський район

05.03.2024 13:12

Інформація щодо процедур закупівель-ДК 021:2015 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги (50232200-2 Послуги з технічного обслуговування світлофорів)

Користувацькі-розміри-1280x720-px-(4).png

Інформація щодо процедур закупівель

на виконання п. 41  Постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України  від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710»

 

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС

ДК 021:2015  50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги (50232200-2 Послуги з технічного обслуговування світлофорів)

Вид та ідентифікатор закупівлі - Відкриті торги  з особливостями

 ID:закупівлі UA-2024-02-28-010964-a  

Очікувана вартість предмета закупівлі – 152820,00 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Для якісного виконання заходів по регулюванню дорожнього руху у м. Гайсин, шляхом застосування пристроїв світлофорної сигналізації, необхідно здійснити закупівлю послуг по утримання пристроїв світлофорної сигналізації - світлофорних об’єктів м. Гайсин згідно      річного графіку  технічного обслуговування  світлофорних  об’єктів  м. Гайсин на 2024рік

 Роботи з надання послуг з  обслуговування та утримання світлофорних об’єктів проводити у відповідності з Правилами утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху вулично-дорожньої мережі населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.11.2017  № 296, Державними стандартами України, відповідними технологіями, інструкціями та іншими нормативними актами. Обслуговування 5 (п’яти) світлофорних об’єктів протягом 2023 року (кількість світлофорних об’єктів протягом року може збільшуватися в разі встановлення нових). Обладнання, необхідне для надання  послуг закуповує виконавець.

Якість послуг повинна забезпечувати стан та роботу світлофорних об’єктів відповідно до вимог ДСТУ4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

Найменування

Одиниця

виміру

Кіль-

кість

Технічне обслуговування силових шаф, шаф

управління, розподільних коробок

освітлювальної мережі мостів (дорожнього

контроллера КДК) (стосовно) (КСО-2, ПСО,

РСО)

об'єкт

20

 Технічне обслуговування. Огляд та

обслуговування світлофора транспортного

(КСО-2, ПСО,РСО)

1 світ.

160

 Технічне обслуговування. Огляд та

обслуговування світлофора пішохідного

(КСО-2, ПСО,РСО)

1 світ.

160

 Огляд кабельної мережі (КСО-2, ПСО,РСО)

1 км

1,426

 Заміна лампи світлофора транспортного

(при РСО)

1 світ.

14

 Заміна лампи світлофора пішохідного (при

РСО)

1 світ.

16

 Фарбування металевих погрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари ( при

проведенні РСО )

100м2

0,2

 Квартальне обслуговування світлофорного

об’єкту

1 об’єкт

10

 Піврічне обслуговування світлофорного об’єкту

1 об’єкт

5

 Річне обслуговування світлофорного об’єкту

1 об’єкт

5

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі - Відповідно до листа Мінекономрозвитку України № 3302-06/29640-06 від 14.09.2016 при визначенні очікуваної вартості закупівлі під час складання річного плану закупівель замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховувати, зокрема, виходячи з потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у минулих роках з урахуванням економічних факторів, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо. Разом з тим відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства регулює Бюджетний кодекс України. Законом не визначено органів, які уповноважені надавати офіційну інформацію щодо вартості товарів, робіт і послуг та переліку документів, якими замовник має послуговуватись під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. З огляду на викладене, замовник самостійно визначає очікувану вартість предмета закупівлі, зважаючи на його специфіку, з дотриманням принципів, закріплених у статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон), та законодавства в цілому.
Замовник самостійно обирає шлях здійснення такого моніторингу, бо дане питання законодавчо не врегульовано. При цьому замовник зважає на принципи здійснення закупівель, закріплені у статті 5 Закону. Закупівлі здійснюють за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням. Очікувану вартість предмету закупівлі визначено у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 No 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з врахуванням кошторисних призначень та потреби. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі попередніх розрахунків та обсягів на виконання послуг з утримання пристроїв світлофорної сигналізації - світлофорних об’єктів м. Гайсин код ДК 021:2015  50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги (50232200-2 Послуги з технічного обслуговування світлофорів) та складає   152820,00 грн. з ПДВ,

Як основа, для встановлення очікуваної вартості послуг, використовувались як ціни власних попередніх закупівель (укладених договорів) на закупівлю цих послуг так і ціни відповідних закупівель минулих періодів, інформація про які міститься в електронній системі закупівель «Prozorro».

Потреба в послузі з утримання пристроїв світлофорної сигналізації - світлофорних об’єктів м. Гайсин визначалася на підставі аналізу фактичної потреби для забезпечення діяльності Гайсинської  міської територіальної громади у минулих періодах та з урахуванням запланованих поточних завдань замовника на 2023 рік.

Очікувана вартість на закупівлю послуг по утримання пристроїв світлофорної сигналізації - світлофорних об’єктів м. Гайсин становить  152820,00  грн з ПДВ