Гайсинська територіальна громада

Вінницька область, Гайсинський район

Шестопал Михайло Анатолійович

Староста Степаського старостинського округу


Електронна пошта: stepashku-s-rada@ukr.net


Телефон: +380981155022


Режим роботи/графік прийому громадян:
Пн -Чт (08.00 - 17.00) / Пт (08.00 - 16.00)

Біографія:


 • Народився у 22.11.1973 році в с. Степашки  Гайсинського району Вінницької області. Після закінчення Степаської середньої школи  в с. Степашки Гайсинського  району Вінницької області  1990 році вступив до училища СПТУ № № 2, м. Київ, 1991-1993 рр. був призваний на строкову службу.
 • З 2004 р. по 2020 рік був адміністратором бази відпочинку КП НВО ″ Форд ″.
 • Був обраний депутатом Гайсинської районної ради 8 скликання. У 2020 р. був призначений старостою Степаського старостинського округу.

Сфера відповідальності:


 • Представляти інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах Гайсинської міської ради;
 • Брати участь у пленарних засіданнях Гайсинської міської ради та засіданнях її постійних комісій;
 • Має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської  ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;
 • Сприяти жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
 • Брати участь в організації виконання рішень сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
 • Брати участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
 • Вносити пропозиції до виконавчого комітету сільської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;
 • Брати участь у підготовці проєктів рішень сільської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
 • Брати участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;
 • Брати участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформувати сільського голову, виконавчі органи сільської ради про його результати;
 • Отримувати від виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;
 • Сприяти утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;
 • Староста може здійснювати інші повноваження, визначені законами. 

Обов'язки старости:


 • Брати участь у роботі виконавчого комітету: 
 • - подавати пропозиції до планів діяльності виконавчого комітету; 
 • - готувати проекти рішень виконкому та вносити їх для подальшого розгляду; 
 • - брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради та ухваленні ним рішень (голосувати); 
 • - бути доповідачем чи співдоповідачем з питань, внесених до порядку денного засідання виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища старостинського округу; 
 • - вносити пропозиції про зміни та доповнення до проєктів рішень виконавчого комітету або про їх доопрацювання тощо.
 • Брати участь у підготовці програмних та прогнозних документів громади, підготовці проєкту бюджету: 
 • подавати пропозиції до проєкту Стратегії розвитку територіальної громади, Програмних документів на середньостроковий період, Програми соціально – економічного та культурного розвитку громади;
 • подавати пропозиції виконавчим органам ради (головним розпорядникам бюджетних коштів) до Прогнозу місцевого бюджету та Проєкту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що стосуються відповідного старостинського округу;
 • брати участь у роботі робочої групи з питань формування прогнозних та програмних документів проєкту бюджету.
 • Ініціювати скликання зборів жителів відповідного села, селища старостинського округу:
 • брати участь в організації та проведенні зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, фіксувати результати цих зборів; 
 • інформувати раду про прийняті на зборах рішення, організовувати виконання рішень зборів жителів сіл, селищ старостинського округу; 
 • здійснювати моніторинг їх виконання, а також звітувати про хід та результати виконання рішень зборів перед жителями сіл, селищ старостинського округу на наступних зборах.
 • Забезпечувати представництво міської ради та міського голови на території відповідних сіл, селищ старостинського округу:
 • вести прийом жителів відповідного села, селища старостинського округу згідно з графіком, затвердженим розпорядженням міського голови; 
 • здійснювати моніторинг стану дотримання прав і законних інтересів жителів відповідного села, селища старостинського округу у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю, медичну допомогу, на безпеку та інших прав, вживати заходи для відновлення порушених прав та інтересів жителів відповідного села, селища старостинського округу;
 • вести облік та узагальнювати пропозиції жителів відповідного села, селища старостинського округу з питань соціально-економічного та культурного розвитку старостинського округу, соціального, побутового, транспортного та іншого обслуговування його жителів;
 • приймати від жителів відповідного села, селища старостинського округу заяви, адресовані міській раді та її посадовим особам, передавати їх для реєстрації та обліку до ради у строк, не пізніше наступного дня після надходження;
 • брати участь у розгляді заяв, скарг та пропозицій громадян та юридичних осіб, які надійшли на його розгляд; складати листи-пропозиції щодо їх розгляду; складати листи-запити до підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб з метою отримання необхідної інформації, документів та матеріалів, необхідних для їх вирішення; направляти отримані заяви, скарги та пропозиції громадян та юридичних осіб на розгляд міської ради, а також здійснювати контроль за їх виконанням;
 • вести погосподарський облік в розрізі кожного з розташованих в межах старостинського округу населеного пункту, у тому числі облік особистих селянських господарств; надавати виписки з погосподарських книг;
 • вживати заходи щодо недопущення на території сіл, селищ відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, їх посадових осіб, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та її жителям. Вживати заходи щодо здійснення контролю за станом благоустрою відповідного села, селища старостинського округу:
 • здійснювати моніторинг дотримання стану благоустрою сіл, селищ відповідного старостинського округу, вживати заходів до його підтримання в належному стані;
 • сприяти проведенню на території села, селища  відповідного старостинського округу заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо;
 • здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного села, селища старостинського округу громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;
 • контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території  відповідного села, селища старостинського округу;
 • вживати заходи щодо виявлення майна, що має ознаки безхазяйного, повідомляти виконавчий комітет про таке майно, а також вживати заходи по встановленню приналежності такого майна.
 • Сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення відповідного села, селища старостинського округу:
 • виносити на збори жителів відповідного села, селища старостинського округу питання щодо створення вуличних, квартальних, будинкових чи інших комітетів, вносити пропозиції щодо формування ініціативної груп з цих питань; 
 • надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень, зокрема, щодо розробки та затвердження Положення про орган самоорганізації населення, легалізації органу самоорганізації населення, організації його діяльності та реалізації повноважень.
 • Додержуватися Конституції та законів України, статуту територіальної громади,  регламенту ради, регламенту виконавчого комітету ради та інших актів ради.

Заходи щодо організації роботи старости: 


 • забезпечувати зберігання офіційних документів Гайсинської міської ради, пов'язаних з діяльністю  старости відповідного старостинського округу, забезпечувати доступ до них осіб у встановленому законом порядку;
 • вести облік заяв, скарг та пропозицій, адресованих міській раді, виконавчому комітету, виконавчим органами та їх посадовим особам (у т.ч. старості), а також документів особистого прийому громадян з передачею їх до загального відділу ради для введення їх в єдиний документообіг міської ради у порядку, визначеному міською  радою.
 • дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими актами України, Статутом  територіальної громади, іншими актами міської ради та її виконавчого комітету;
 • шанобливо ставитися до жителів відповідного  села, селища старостинського округу та їхніх звернень до Гайсинської міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів та посадових осіб.

Староста має право:


 • Представляти жителів відповідного села, селища старостинського округу в міській раді, її виконавчому комітеті та виконавчих органах.
 • Брати участь у пленарних засіданнях ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що стосуються інтересів жителів сіл, селищ відповідного старостинського округу.
 • На гарантований виступ на пленарних засіданнях міської  ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища старостинського округу.
 • Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень.
 • Погоджувати проєкти рішень ради щодо розпорядження майном комунальної власності територіальної громади, яке розташоване на території відповідних сіл, селищ старостинського округу.
 •  Вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету ради з питань, які стосуються інтересів жителів відповідних сіл, селищ старостинського округу, оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень жителів відповідних сіл, селищ старостинського округу з питань, що стосуються інтересів відповідного села, селища старостинського округу чи інтересів територіальної громади загалом.
 •  Порушувати перед радою та її виконавчим комітетом питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, що розташовані на території відповідного села, селища старостинського округу.
 • Вносити пропозиції міському голові та/або міській раді щодо усунення порушень прав та інтересів жителів відповідного села, селища старостинського округу керівниками  підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких було допущено порушення.
 • Вносити пропозиції до розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного села, селища старостинського округу.
 • Вносити пропозиції щодо формування робочих груп, комісій, що створюються за для забезпечення діяльності органів самоорганізації населення, сприяти залученню жителів відповідного села, селища старостинського округу до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного старостинського округу.
 • Звертатися до правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку, правил благоустрою, вчинення інших протиправних дій на території відповідного села, селища старостинського округу.