Гайсинська територіальна громада

Вінницька область, Гайсинський район

Чи є правомірним надання інформації (персональних даних) про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які зареєстровані та проживають на території старостинського округу на вимогу ТЦК та СП?

 

Законодавство: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Закон України «Про захист персональних даних»

Закон України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів»

Постанова Кабінету Міністрів України №1487 від 30.12.2022 року «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Службу в органах місцевого самоврядування» працівники старостинського округу є посадовими особами місцевого самоврядування  і до повноважень яких, згідно п.3 ст. 36 Повноваження виконавчих органів міських рад в галузі оборонної роботи зазначеного Закону є організація  та участь у здійсненні заходів,  пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною,  на  відповідній території.

У тому числі (пп.9 п. 24 Постанови 1487) до повноважень виконавчих органів міських рад (старостатів), з метою забезпечення персонально-первинного обліку, є подання до Р(м)ТЦК та СП на їх вимогу відомостей щодо призовників, військовозобов'язаних та резервістів, військовий облік яких вони ведуть.

Відповідно до пп.6-1 п. 2 ст.7 Закону України «Про захист персональних даних» обробка персональних даних не забороняється, якщо це є необхідністю  забезпечення ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (в обсягах даних, зазначених у статті 7 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» згідно якого до персональних даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста належать:

1) прізвище;

2) власне ім’я (усі власні імена);

3) по батькові (за наявності);

4) дата народження;

5) місце народження;

6) стать;

7) місце проживання та місце перебування;

8) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження);

8-1) відомості про сімейний стан особи та членів її сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), а також дітей);

9) реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

9-1) відомості про громадянство;

10) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

11) відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

12) відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

13) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

14) відцифрований образ обличчя особи;

15) відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

16) відомості про освіту та спеціальність;

17) відомості про стан здоров’я (у тому числі про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку;

18) відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);

19) відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;

20) відомості про наявність (відсутність) судимості;

21) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

22) відцифрований образ обличчя особи (за наявності).

 

Враховуючи п. 5 ст.11 Закону України «Про захист персональних даних»: підставами для обробки персональних даних є і необхідність виконання обов’язку володільця  персональних даних, який передбачений законом, а також  відповідно до ст.21 цього ж Закону повідомлення про передачу персональних даних третій особі не здійснюються у разі виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування своїх повноважень, передбачених законом.

ВИСНОВОК: Передання військовому комісаріату відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, відповідає нормам законодавства, у т. ч. у сфері захисту персональних даних. Оскільки передача таких даних обумовлена необхідністю виконання виконавчими комітетами міської ради обов’язку, передбаченого законом, а тому згоду від зазначених осіб отримувати не потрібно.

 

Відповідь-по-персональному-обліку-В-з.doc